Koku Testleri

Koku Eşik Testi
Koku Testleri Psikofizik Testler ve Elektrofizyolojik Testler olarak 2 ye ayrılır. Psikofizik testler de burundan yapılan ölçümler ve ağızdan yapılan ööçümler olarak 2 ye ayrılır.
Koku Ayırtetme Testi
Koku Ayırtetme Testi Nedir? Koku Ayırtetme Testi, farklı kokuları koklatıp aynı olanlarla farklı olanları ayrıtetmek üzerine kurulu bir testtir. Öxellikle beyin tümörlerinde, ev t
Koku Tanımlama Testi
Her kültürün kullandığı kendilerine ait kokular vardır. bireylerin kokuları tanımlaması istendiğinde kendi kültürlerine uygun kokularla bu testlerin yapılması önemlidir. Koku tanı
Koku Hafıza Testi
Koku Hafıza Testi 2 şekilde yapılan bir testti. birinci yöntem de mevcut koku hafızasındaki kokuların varlığı Koku Tanımlama Testi ile değerlenidirilerek bir veri elde edilir. 2.